BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проф. Иванка Димитрова-Дюлгерова: Филиалът успява да привлича млади хора, независимо от демографските проблеми в региона

Визитка:
Проф. Иванка Димитрова – Дюлгерова е родена в Пловдив. Завършила е Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност „Биология и химия“. След дипломирането започва работа в Университета по Хранителни технологии – специалист-биолог към Научно-изследователския сектор. От 1992 г. започва професионалната й кариера в Пловдивския университет. През периода 2011-2019 г. е зам.-декан на биологическия факултет. От 2021 г. е директор на филиал – Смолян.

Проф. Дюлгерова, 2022 година премина под знака на двете годишнини – 60 години от основаването на Учителския институт в Смолян, и 25 години от преобразуването му във филиал на ПУ. В какво успя филиалът през този период и какво предстои да докаже?
Филиалът се е доказал като водеща образователна институция в Смолян и района, с традиции в педагогическото образование. Той успя да затвърди своите позиции на академичен център със собствена визия и идентичност, разширявайки профила на обучаваните специалисти. Предстои да продължим добрите традиции и практики, постигнати до момента, които да надградим с постижения и в областта на научните изследвания, като пълноценно звено на Пловдивския университет „П. Хилендарски“.
Колко студенти се обучават в момента?
В момента в редовна и задочна форма се обучават близо 500 студенти, като преобладават тези в задочна форма.

Как успявате да се справите с недостига на студенти и най-вече с конкуренцията на пазара на образователни услуги?
Филиалът успява да привлича млади хора, независимо от демографските проблеми в региона. Освен рекламната кампания, която провеждаме всяка година, от значение са и самите студенти, които сме обучавали и обучаваме – те са най-добрата реклама на филиала.
Според Вас, защо младите хора избират да се учат тук – в Смолян?
Според мен, причината младите хора да избират Смолян, не е само една – от една страна филиалът, както вече споменах, има традиции и утвърдено име в района, от друга страна близостта и по-малкото разходи, което в днешните трудни времена също е от голямо значение. Така нашите студенти имат възможност да се обучават в родния си край и да останат да се реализират в него.

Какво предлага Филиал – Смолян?
Предлага качествено образование в степен бакалавър в 9 акредитирани специалности, повечето подготвящи учители – по „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и география“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“, но предлагаме подготовка и на биолози – специалност „Биология с екотуризъм“, специалисти по маркетинг и туризъм. Имаме високо квалифицирани преподаватели. При нас работят професори, доценти, главни асистенти, асистенти, добре организиран е учебният процес на работа, дори и в условия на пандемия се справихме със съчетаване на присъствено и онлайн обучение.

Какво е мястото на научните изследвания в работата на преподавателите?
Научната работа е съществена част от работата на преподавателите. Те участват в научни форуми, изследователски проекти, публикуват своите изследвания в специализирани научни издания. Днес мястото на науката в университетската работа има все по-голямо значение и научните постижения са определящи за позицията, която заема ПУ сред останалите висши училища в страната. Всяка година преподавателите отчитат своята научна продукция с публикации, цитирания в научната литература, участия в проекти, научни форуми и други. Нашият университет беше определен за един от изследователските университети през 2021 година.

Какви цели сте си набелязали за следващите години?
Да бъдем здрави, да продължим да обучаваме студенти в Смолянския регион, като работим за откриване на специалности, които са в крак със съвременните тенденции, с пазара на труда, с оглед на успешна реализация на специалистите.

Advertisement

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!