BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Кметът на Смолян отказа на полицията достъп до видеонаблюдението в града

След парадоксално становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), поискано от кмета Николай Мелемов, Община Смолян отказа да осигури постоянен достъп на Районното управление на МВР до камерите в града – в реално време, както и до записите от тях. Според експертите в комисията не е било налице правно основание за това, защото нормативната уредба допуска предоставянето само на конкретни записи или на ограничен във времето достъп, свързан с осъществяване единствено на полицейските правомощия.

В началото на тази година от Районното управление поискали да им бъде осигурен достъп за преглед на записи от системата за видеонаблюдение на Община Смолян във връзка с осъществяване на основната дейност на МВР – оперативно-издирвателна, охранителна, разследване на престъпления, контролна и превантивна, както и ефективно опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност. Определени били и двама служители, на които да се предостави този достъп. Но вместо кметът Мелемов да разреши полицията да си върши работата и да ползва по най-удачен начин поставените през последните години 146 камери, които не се наблюдават в реално време, той изпраща писмо до КЗЛД, с което моли за становище по допустимостта на искането от органите на МВР. Представя и задълбочен правен анализ на относимото законодателство, според който липсвало правно основание за предоставянето на искания от РУ – Смолян, постоянен достъп до системата за видеонаблюдение на Общината. Николай Мелемов задава на комисията 8 въпроса, сред който и: „Какъв би бил подходящият начин Община Смолян да осъществява контрол върху извършените действия от Районно управление – Смолян и какви мерки следва да се предприемат от администратора, така че да защити записите от копиране и сваляне?”

На 1 декември 2022 г. КЗЛД излиза със становище, че местната администрация и органите на МВР обработват личните данни за различни цели и на различни правни основания, което обуславя и ролите им на самостоятелни администратори. Общината – по Директива (ЕС) 2016/680, а МВР – по Закона за личните данни, Закона за МВР, НПК, Надебда № 1 на Общината и т.н.

„Община Смолян и органите на МВР обработват видеозаписите за различни цели и на различни правни основания, което обуславя и ролите им на самостоятелни администратори. Правоотношението „администратор – обработващ лични данни” в тази хипотеза е неприложимо, тъй като органите на МВР не обработват данните от видеозаписите по възлагане и от името на Община Смолян, а ги обработват за нуждите на упражняване на своите правомощия, предоставени им със закон”, се посочва в становището.

От МВР са категорични, че становището и мотивите на КЗЛД са абсурдни и парадоксални. Още повече, че се припокриват двата нормативни документа – Директива (ЕС) 2016/680, и Закона за личните данни, както и свързаните с осъществяване на основната дейност на полицията закони.

По информация на общинската администрация в общината поставените камери за видеонаблюдение са 162,

По информация на общинската администрация на територията на общината са поставени 162 камери. 85 са в образователни институции – училища и детски градини. Монтирани устройства има и на четирите надлеза, на улиците „Беклийца“, „Евридика“, „Зорница“ и „Спортна“, детска площадка до Автогарата и на пешеходна зона между ул. „Снежанка“ и ул. „Добруджа“.
Къде другаде има камери:
Читалище „Балкански просветител“ Райково – 3 камери
РДТ „Николай Хайтов“ – 1 обзорна камера към площадно пространство и каскадите
Пешеходна зона, отдел „Държавен архив“ – 1 камера
ЦНСТ Устово – 6 камери
Площад „Свобода“ – 1 обзорна камера /въртяща се с приближение/
Стадион Смолян /стария стадион/ – 6 камери
Многофункционална площадка – 6 камери
Спортна зала – 5 камери
Басейн – гр. Смолян – 4 бр.
Кметство с. Търън – 2 камери
Сосковчето /посетителски център/ – 9 камери
Момчилова крепост – 3 камери, сензори за движение и система за охрана
Калето с. Кошница – 4 камери

Advertisement

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!