BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ВСС избра Татяна Найденова за районен прокурор на Смолян

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Татяна Найденова за административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата ѝ.

Татяна Найденова има над 16 години юридически стаж. През 2015 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, която длъжност заема до 2017 г., а след това е прокурор в Районна прокуратура – Смолян, където през 2021 г. е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, считано от 01.06.2021 г. до избор на нов административен ръководител.

„Основно усилията ми ще бъдат насочени към борбата с битовата престъпност, с наркотичните вещества и особено с актуалните в днешно време престъпления, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и или наркотични вещества.  Приоритетно направление като работа е свързано и с опазването на горите – сечта и извоза, които са характерни за нашия регион”, коментира пред „Отзвук” Татяна Найденова. Тя добави, че един от най-големите проблеми в Районната прокуратура е кадровият недостиг – От 11 щата, незаетите са 5.  От началото на тази година прокуратурата е преструктурирана – в нея влизат четири териториални поделения – Чепеларе, Девин, Мадан и Златоград, и обхваща територията на 10 общини.

Татяна Найденова мотивира участието си в процедурата с професионалния си опит, който притежава и увереността, че може да допринесе за утвърждаване добрите практики на прокуратурата и тяхното надграждане. Тя споделя, че положените до настоящия момент от предходните ръководители на прокуратурата усилия, обуславят необходимост от продължаване на утвърдените механизми в дейността на органа. Като приоритетно за нея ще бъде кадровата обезпеченост на органа; изравняване на натовареността на прокурорите; засилването на контрола по отношение на срочността и стремеж за скъсяване времето за извършване на престъплението до налагане и изпълнение на наказанието; приключване на наказателното производство в кратки срокове; подобряване качеството при изготвяне на прокурорските актове; намаляване броя на спрените досъдебни производства и др.

Евгени Иванов, Огнян Дамянов и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, поискаха мнението на кандидата относно проблема с изготвяне на експертизи от вещите лица и логистичните въпроси в зимния период за районните съдилища и териториалните отделения към Окръжна прокуратура – Смолян, в частност явяването на прокурорите от района в отдалечените съдилища. Коментирано бе забавеното разследване по редица досъдебни производства, щатната численост и натовареността на Районна прокуратура – Смолян. Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се поинтересуваха как ще бъде оптимизирана работата на администрацията на органа.

Подкрепа заявиха Евгени Иванов и Калина Чапкънова – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, като се обосноваха с информирано изготвената концепция на кандидата, доброто представяне и обективния поглед на състоянието и проблемите на Районна прокуратура – Смолян.

Advertisement

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!